ג'ינס Torn Chainג'ינס Torn Chain

ג'ינס Torn Chain

20% הנחה מעל 300 ש"ח
350 ₪
ג'ינס סקיני Pushג'ינס סקיני Push

ג'ינס סקיני Push

20% הנחה מעל 300 ש"ח
300 ₪
ג'ינס Light Rippedג'ינס Light Ripped

ג'ינס Light Ripped

20% הנחה מעל 300 ש"ח
300 ₪
בלייזר ג'ינס Usedבלייזר ג'ינס Used

בלייזר ג'ינס Used

20% הנחה מעל 300 ש"ח
420 ₪
בלייזר ג'ינסבלייזר ג'ינס

בלייזר ג'ינס

20% הנחה מעל 300 ש"ח
450 ₪
ג'ינס RIO כחול כההג'ינס RIO כחול כהה

ג'ינס RIO כחול כהה

20% הנחה מעל 300 ש"ח
350 ₪
חצאית ג'ינס טלאיםחצאית ג'ינס טלאים

חצאית ג'ינס טלאים

20% הנחה מעל 300 ש"ח
360 ₪
חצאית ג'ינס מכופתרתחצאית ג'ינס מכופתרת

חצאית ג'ינס מכופתרת

20% הנחה מעל 300 ש"ח
250 ₪
טופ ג'ינס Off Shoulderטופ ג'ינס Off Shoulder

טופ ג'ינס Off Shoulder

20% הנחה מעל 300 ש"ח
180 ₪
שורט ג'ינס כפתור כוכבשורט ג'ינס כפתור כוכב

שורט ג'ינס כפתור כוכב

20% הנחה מעל 300 ש"ח
200 ₪ 290 ₪
ג'ינס RIO LOOSEג'ינס RIO LOOSE

ג'ינס RIO LOOSE

20% הנחה מעל 300 ש"ח
330 ₪
ג'קט ג'ינס Creamג'קט ג'ינס Cream

ג'קט ג'ינס Cream

20% הנחה מעל 300 ש"ח
260 ₪
ג'ינס Kellyג'ינס Kelly

ג'ינס Kelly

20% הנחה מעל 300 ש"ח
100 ₪ 180 ₪
ג'ינס מכפלת עבהג'ינס מכפלת עבה

ג'ינס מכפלת עבה

20% הנחה מעל 300 ש"ח
100 ₪ 180 ₪
חולצת ג'ינס Joanחולצת ג'ינס Joan

חולצת ג'ינס Joan

20% הנחה מעל 300 ש"ח
200 ₪
ג'ינס TENSELג'ינס TENSEL

ג'ינס TENSEL

20% הנחה מעל 300 ש"ח
210 ₪
ג'ינס Daniel ישרג'ינס Daniel ישר

ג'ינס Daniel ישר

20% הנחה מעל 300 ש"ח
100 ₪ 230 ₪
ג'ינס גבוה Leoג'ינס גבוה Leo

ג'ינס גבוה Leo

20% הנחה מעל 300 ש"ח
100 ₪ 240 ₪
ג'ינס גבוה Stepג'ינס גבוה Step

ג'ינס גבוה Step

20% הנחה מעל 300 ש"ח
150 ₪ 180 ₪

הנה כמה מהפריטים שאהבת